Teilen

במסגרת ART MEETS BUSINESSמציגים הFREM GRUPPE תערוכה מיוחדת במינה ב-18 באוקטובר 2018.

בכתבי הקודש הלקוחים מן התנך. 

בשביל אדם שעוסק בקליגרפיה ואומנות הכתב”, מסביר רועי, „התורה ודברי חזל הנם מכרה זהב של רעיונות ומוטיבים. זהואתגר אמיתי להגיש בצורה קליגרפית את הרעיונות העומדים מאחורי הכתובים בתנך. העבודות שלי אמורים לעורר השראהולעזור להבין את הכוונות ולהתפעל מיופיים המיסטי של אותיות השפה העברית.  

גם מר. פראנץ עמפפעלסעדר, מנכל פרם הסוכנות לראיית חשבון ומשאבי אנוש שמח לקראת התערוכה. „אני מוצא את האתגרהאומנותי של רועי מעורר התפעלות אמיתית. בתערוכה ב18 לאוקטובר, מר. גוני דברשוילי יציג בדבריו צדדים בעבודותיו שלרועי. אני מזמין כל אחד מכם לתערוכה ושמח לקראת בואכם!” 

נא לאשר את השתתפותחכם באימייל: office@frem.at